Privacyverklaring

Privacyverklaring ‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’

Per 25 mei 2018 is het verplicht om als blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. De blog ‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ heeft als doel om de persoonsgegevens van de lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze ik dit doet.

Wie ik ben

‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ is content van Winnie Maris. Wil je in contact komen met mij? Dat kan door een reactie achter te laten op https://familiemaris.wordpress.com/ of een e-mail te sturen naar winnie.maris@hotmail.com .

Winnie Maris is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Jouw website (optioneel)
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat deze website onderdeel is van WordPress.com)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (niet) verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via winnie.maris@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of melding dat er een nieuwe blog is geplaatst op https://familiemaris.wordpress.com/ .
  • Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens middels Jetpack. Met dit programma kunnen we onder andere bekijken hoeveel lezers de site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag van de lezers op ‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen wij deze website optimaliseren. Jetpack krijgt de informatie middels jouw IP adres. De dienst heeft van ons geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, te weten 1 jaar. De reacties die geplaatst zijn onder een blog, blijven online staan zo lang de blog online staat.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Familie Maris bekijkt het van de andere kant’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar winnie.maris@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, zullen wij jou in een reactie vragen naar je identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Je hebt de mogelijkheid om een eventuele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanvulling

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, mail dan gerust naar winnie.maris@hotmail.com. Voor het opstellen van deze privacyverklaring is dankbaar gebruik gemaakt van de voorbeelden op https://veiliginternetten.nl/ en op https://www.simpelrijkleven.nl/ .

Links in dit artikel